Akilonius(Meletis Georgiadis) and Octavius(Kiriakos Korogiannis) make their plans to capture the Barbarian. (photo by avalonproductions.gr)